Паритет №10 (114004)
ПАРIТЕТ
Россия, Республика Саха (Якутия), г. Томмот, 720 км ФАД, слева